Bokanmeldelse med bonus

Mange som har kommentert boka om gasskraftsaken - både muntlig og i publiserte anmeldelser - har etterlyst mer om energipriser og lønnsomhet i gasskraft opp igjennom. Kjell Rønningsbakk har tatt skjeen i egen hånd og tar med noen overslag på tampen av bokanmeldelsen på KraftNytt.no.