Gress på tanken

I siste utgave av magasinet Klima har jeg intervjuet sjefen for et nytt forskningsinstitutt her i Berkeley som etter planen skal utvikle morgendagens biodrivstoffer. Han har stor tro på potensialet - men jeg lurer på om han kanskje undervurderer konflikten med matforsyning og biologisk mangfold, selv for neste generasjon av høyteknologiske biodrivstoffer? Som jeg skrev her på bloggen tidligere er det nye instituttet kontroversielt internt ved universitetet, fordi det er finansiert av oljeselskapet BP. Jeg spurte ham selvsagt om det også.Kan biodrivstoff øke klimautslippene?

Er biodrivstoff en farbar vei for å gjøre transport mer klimavennlig? Flyselskapet Virgin skapte nylig overskrifter da de la ut på prøvetur med et passasjerfly drevet av biologisk drivstoff. Hjemme i Norge forberedes forslag om å pålegge oljeselskapene å blande inn fem prosent biodrivstoff i bensin og diesel fra neste år.

Jeg må si jeg blir stadig mer skeptisk til å ta i bruk de biodrivstoffene som idag er på markedet i stor skala. Nye studier publisert i tidsskriftet Science bekrefter at det er grunn til bekymring. De tyder på at nydyrkning for å tilfredstille etterspørselen etter biodrivstoff kan føre til så store utslipp av klimagasser at omlegging fra fossile til biologiske drivstoffer kan ØKE utslippene.

Forøvrig har CICERO kommet med en interessant høringsuttalelse til det norske forslaget om å blande inn biodrivstoff i bensin og diesel.